Οι υπηρεσίες μας

Διάνοιξη Δρόμων

Αναλαμβάνουμε έργα δημόσια ή και ιδιωτικά για την διάνοιξη δρόμων σε σκληρό η μαλακό έδαφος καθώς επίσης και την μεταφορά και επίστρωση με αδρανή υλικά για την απόβαση του δρόμου.

Δείγματα Έργων