Οι υπηρεσίες μας

Καθαρισμός Οικοπέδων από Αγριόχορτα

Αναλαμβάνουμε εργασίες για αποψίλωση, καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων από θάμνους και ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους,  από το αίτημα του πελάτη ακολουθώντας πάντα τις απαιτούμενες νομοθεσίες.

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός σύμφωνα με την νομοθεσία αρ. 4 Κυβέρνηση 724 db / 22-12-1987 (Άρθρο 1, 2)

Περιμετρικός Καθαρισμός

Αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε περιμετρικά του οικοπέδου σας από ξερά χόρτα και θάμνους προς την αποφυγή πυρκαγιάς τους θερινούς μήνες