Οι υπηρεσίες μας

Καθαρισμός Παραλιών

Ο καθαρισμός των παραλιών είναι όλη η εικόνα ενός Δήμου που θέλει ανάπτυξη στην περιοχή του. 

Εμείς αναλαμβάνουμε να καθαρίσουμε παραλίες ώστε να βελτιωθεί η οικόνα του Δήμου σας και το σημαντικότερο να έχουμε καθαρές θάλασσες. 

Μαζί μας θα καταφέρετε το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε για την περιοχή σας.

Δείγματα Έργων