Οι υπηρεσίες μας

Εκχιονισμοί

Αναλαμβάνουμε τον αποχιονισμό των κεντρικών οδών, αρτηριών αλλά και των οδών υπό την διακαιοδοσία Δήμων της χώρας.

Σε περίπτωση αποκλεισμού των οδικών δικτύων μίας περιοχής ή και ολόκληρης της χώρας από μια παρατεταμένη κακοκαιρία λόγω χιονοπτώσεων, απαιτείται η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση του οδικού δικτύου προκειμένου να επανέλθει η λειτουργία του σε ομαλά επίπεδα.

Κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε με αρκετούς δήμους για τον καθαρισμό τον επαρχιακών δικτύων από το χιόνι.

Δείγματα Έργων